kpilogo shields

Проведено літературний і патентний пошук в результаті якого встановлено, що модернізація машини дозволяє зменшувати кількость часу, необхідного для лиття під тиском заданої частини.

Посилання на тези доповіді:

Гриб Р. В. Модернізація механізму змикання плитливарної машини / Р. В. Гриб. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 76.

Завантажити у форматі PDF