kpilogo shields

Проведено літературний і патентний пошук в результаті якого встановлено, що модернізація машини дозволяє використовувати полімерні матеріали низької в’язкості, стабілізувати тиск і покращити течію полімерного потоку.

Посилання на тези доповіді:

Ігнатенко С. С. Модернізація інжекційного механізму литтєвої машини / С. С. Ігнатенко. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 70.

Завантажити у форматі PDF