kpilogo shields

Проведено порівняльний аналіз методик, за допомогою яких здійснюється визначення величини пристінних ефектів у полімерних матеріалах з урахуванням неньютонівського характеру течії таких матеріалів.

Посилання на тези доповіді:

Івіцький І. І. Аналіз методик визначення величини пристінних ефектів у полімерних матеріалах / І. І. Івіцький, О. Л. Сокольський, І. О. Мікульонок. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 43-44.

Завантажити у форматі PDF