kpilogo shields

Проведено аналітичне порівняння математичних моделей течії полімерних матеріалів, що враховують наявність на поверхні розподілу матеріал-стінка переробного обладнання ефектів, що впливають на розподіл параметрів по об’єму матеріалу.

Посилання на тези доповіді:

Івіцький І. І. Аналіз математичних моделей течії полімерних матеріалів з урахуванням пристінних ефектів / І. І. Івіцький, О. Л. Сокольський, І. О. Мікульонок. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 41-42.

Завантажити у форматі PDF