kpilogo shields

Розроблено математичну модель процесу екструзії коксопекової маси при формуванні електродних заготовок на базі Bingham моделі рідини.

Посилання на тези доповіді:

Карвацький А. Я. Тепло-гідродинамічна модель екструзії електродних заготовок / А. Я. Карвацький, О. С. Тищенко. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 8-10.

Завантажити у форматі PDF