kpilogo shields

Відкриття вуглецевих нанотрубок (ВНТ), безсумнівно, відноситься до найбільш значних досягнень сучасної науки за останні два з половиною десятиліття. ВНТ ‒ це форма вуглецю, яка за своєю структурою займає проміжне положення між графітом і фулереном. Проте багато властивостей ВНТ не мають нічого спільного ані з графітом, ані з фулереном, що дозволяє розглядати і досліджувати ВНТ як самостійний матеріал, що володіє унікальними фізико-хімічними характеристиками.

Посилання на тези доповіді:

Колосов О. Є. Останні тенденції розвитку сфери нанотехнологій / О. Є. Колосов. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 19-21.

Завантажити у форматі PDF