kpilogo shields

Корисна модель відноситься до колосникових решіток (грат), розміщених у нижній частині дробильної камери дробарок ударної дії, а саме молоткових (роторних) дробарок, і може бути використана при сепарації попередньо роздроблених осадових і вивержених гірських порід, наприклад, при виробництві щебеню, цементу та інших будівельних матеріалів, а також при обробці зернових культур.

Посилання на тези доповіді:

Колосов О. Є. Модернізація колосникових грат молоткової дробарки / О. Є. Колосов, С. В. Малецький. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 102-104.

Завантажити у форматі PDF