kpilogo shields

Стосовно до полімерного матеріалознавства сучасна нанотехнологія розвивається у двох основних напрямках. Перший напрямок являє собою синтез полімерів з необхідними властивостями, які задаються на молекулярному рівні (тому макромолекули мають нанорозміри), традиційними для хімії полімерів способами. Другий напрямок полягає в одержанні наповнених композицій, що складаються з двох або більше фраз з чітким міжфазним кордоном і з середнім розміром однієї з фаз менш 100 нм ‒ полімерних нанокомпозиційних матеріалів (нанокомпозитів).

Посилання на тези доповіді:

Колосов О. Є. Напрями розвитку нанотехнології у контексті полімерного матеріалознавства / О. Є. Колосов. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 16-18.

Завантажити у форматі PDF