kpilogo shields

Оптимизацию конструкции одноволновых составных ультразвуковых вибраторов на основе пьезоэлектрических преобразователей проводили на базе структурно-параметрического моделирования при исследовании блока дозирования пропиточно-сушильной установки.

Посилання на тези доповіді:

Колосова Е. П. Оптимизация конструкций одноволновых составных ультразвуковых вибраторов на базе пьезоэлектрических преобразователей на базе структурно-параметрического моделирования / Е. П. Колосова. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 24-27.

Завантажити у форматі PDF