kpilogo shields

Розглянуто числові експерименти з двостадійного дозування з метою підвищення точності безперервного дозування.

Посилання на тези доповіді:

Коваленко І. В. Числові експерименти з двостадійного дозування сипучих матеріалів / І. В. Коваленко, Д. С. Янцибаєв, І. В. Маковський. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 126.

Завантажити у форматі PDF