kpilogo shields

Наведено класифікацію валкових машин (передусім вальців і каландрів) для перероблення полімерів, пластичних мас і гумових сумішей. Наведена схема дає уявлення про різноманітність конструкцій зазначеного обладнання.

Посилання на тези доповіді:

Квітко Д. С. Класифікація валкових машин для перероблення пластичних мас і гумових сумішей / Д. С. Квітко, І. О. Мікульонок. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 54-55.

Завантажити у форматі PDF