kpilogo shields

В даній роботі пропонується розглянути варіант модернізації рухомого конуса конусної дробарки середнього подрібнення з метою покращення якості дроблення та зменшення навантажень на елементи дробарки.

Посилання на тези доповіді:

Легкий С. М. Вдосконалення конструкції конусної дробарки середнього подрібнення для виробництва щебню / С. М. Легкий, С. О. Борщик. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 98.

Завантажити у форматі PDF