kpilogo shields

Розроблено методику та проведено експериментальні дослідження полів температур в процесі екструзії електродних заготовок через мундштук пресового інструменту. Проведено обробку та аналіз отриманих даних.

Посилання на тези доповіді:

Лелека С. В. Термоаудит пресового інструменту для екструзії електродних заготовок / С. В. Лелека, Т. В. Чирка, Т. В. Лазарєв, О. С. Тищенко. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 30-31.

Завантажити у форматі PDF