kpilogo shields

Дано аналіз доцільності застосування відходів сільського господарства – рослин коноплі як армуючого компоненту при пластичному формуванні та сушінні керамічної цегли, палевовмісної та пороутворюючої добавки при випалі, що зменшує питомі витрати природного палива та підвищує теплофізичні характеристики виробів.

Посилання на тези доповіді:

Ляліна Н. П. Ресурсозберігаючі та технологічні аспекти застосування відходів сільського господарства у виробництві цегли / Н. П. Ляліна. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 18-19.

Завантажити у форматі PDF