kpilogo shields

В даній роботі коротко розглянуто властивості вуглецевих нанотрубок та вплив наповнювачів на фізико-механічні властивості композиційних матеріалів (КМ).

Посилання на тези доповіді:

Малащук Н. С. Вуглецеві нанотрубки як ефективні наповнювачі полімерних реактопластичних композитів / Н. С. Малащук, Б. В. Романчук, О. Є. Колосов. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 22-23.

Завантажити у форматі PDF