kpilogo shields

У тезах представлений один з шляхів модернізації системи натягування робочого органу ящикового живильника, що забезпечує більш високу надійність, технологічність, компактність конструкції.

Посилання на тези доповіді:

Марчук Д. В. Підвіщення довговічності та надійності ящикового живильника шляхом удосконалення системи натягування робочого органу / Д. В. Марчук, І. О. Кaзак, В. В. Малиновський. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 113-114.

Завантажити у форматі PDF