kpilogo shields

Запропоновано спосіб швидкого (частки секунди) регулювання температури термопластичного матеріалу, перероблюваного на вальцях і каландрах. Показано високу ефективність способу порівняно з традиційним регулюванням температури змінюванням робочих поверхонь валків.

Посилання на тези доповіді:

Мікульонок І. О. Спосіб регулювання температури матеріалу в міжвалковому проміжку валкової машини / І. О. Мікульонок. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 58-59.

Завантажити у форматі PDF