kpilogo shields

В даній роботі пропонується розглянути варіант модернізованої конструкції маятникового млина з метою поліпшення якості помелу матеріалів, переважно м’яких, слабких і середньої міцності порід, та зниження енерговитрат.

Посилання на тези доповіді:

Мошна О. В. Удосконалення конструкції маятникового млина / О. В. Мошна, О. М. Малашенко, С. О. Борщик. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 124-125.

Завантажити у форматі PDF