kpilogo shields

Запропоновано модернізацію роторів у гумозмішувачі, яка полягає у зміні конфігурації гребенів роторів, що дозволяє зменшити витрату енергії на їх обертання без втрат якості змішування.

Посилання на тези доповіді:

Мойсєєв А. О. Модернізація роторів в гумозмішувачі періодичної дії 270/40 л / А. О. Мойсєєв. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 39.

Завантажити у форматі PDF