kpilogo shields

Запропоновано модернізацію кожухотрубного теплообмінника.

Посилання на тези доповіді:

Мозговой Є. В. Інтенсифікація теплообміну в горизонтальному кожухотрубному теплообміннику / Є. В. Мозговой. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 127.

Завантажити у форматі PDF