kpilogo shields

В даній роботі розглядається варіант модернізації валкової дробарки з метою зменшення енерговитрат та збільшення терміну роботи валків.

Посилання на тези доповіді:

Огороднік М. С. Удосконалення констукції валкової дробарки / М. С. Огороднік, С. О. Борщик. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 123-124.

Завантажити у форматі PDF