kpilogo shields

У тезах представлений один з шляхів удосконалення конструкції вібраційного грохоту на основі виконання робочої поверхні сита у вигляді повздовжних жолобів з пружними елементами, розташованими вздовж внутрішніх поверхонь вершин жолобів, і вала віброзбудника, який розміщений в центрі мас рухомих елементів грохоту під гострим кутом до поверхні сита і спрямований у бік завантажувального вікна, що дозволить підвищити ефективність поділу сипких матеріалів і продуктивність грохоту вібраційного.

Посилання на тези доповіді:

Перунський Д. В. Підвищення ефективності роботи вібраційного грохоту шляхом удосконалення конструкції сита і центру мас рухомих елементів / Д. В. Перунський, І. О. Казак, В. В. Малиновський. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 119-120.

Завантажити у форматі PDF