kpilogo shields

Запропоновано модернізацію елементу осаджувального електроду горизонтального електрофільтру, яка полягає в підвищенні ефективності уловлювання пилу, організації очистки димового газу при високих температурах, швидкості та запиленості потоку без зниження ступеня пиловловлювання.

Посилання на тези доповіді:

Пігарєв Р. В. Обґрунтування модернізації елементу осаджувального електроду горизонтального електрофільтру / Р. В. Пігарєв. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 117-118.

Завантажити у форматі PDF