kpilogo shields

Наведені відомості щодо нового ефективного способу безперервного охолодження різноманітного екструдату. Спосіб дає змогу регулювати коефіцієнт тепловіддачі в широких межах (реально в межах двох порядків).

Посилання на тези доповіді:

Пишний Г. В. Ефективний спосіб охолодження екструдованого матеріалу / Г. В. Пишний, І. О. Мікульонок, О. Л. Сокольський. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 57.

Завантажити у форматі PDF