kpilogo shields

Розглянуто недоліки типових валкових машин для обробки гуми. Запропоновано модернізацію валків у валковій машині, яка дозволяє рівномірно охолоджувати валок і підвищує ефективність теплообміну.

Посилання на тези доповіді:

Поліщук А. С. Модернізація валків у валковій машині / А. С. Поліщук. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 96.

Завантажити у форматі PDF