kpilogo shields

Наведено результати експериментальних досліджень технологічних показників термічної усадки поліпропіленової плівки, що була орієнтована в поздовжньому та поперечному напрямку витяжки рукава плівки. Встановлено залежність коефіцієнту усадки від відносного подовження плівки, встановлена залежність коефіцієнту усадки від часу попередньої термоусадки, запропонована методика для отримання максимального коефіцієнта усадки.

Посилання на тези доповіді:

Потебня Н. В. Термічна усадка поліпропіленової плівки / Н. В. Потебня, Є. М. Панов, Т. Б. Шилович. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 64-66.

Завантажити у форматі PDF