kpilogo shields

У сучасному (промисловості) виробництві покращення міцнісних характеристик є безперечною запорукою успіху. Оскільки стандартні епоксидні наповнювачі уже не задовольняють сучасних потреб доводиться постійно покращувати їх шляхом введення додаткових компонентів. Одним із най перспективніших компонентів є вуглецеві нанотрубки.

Посилання на тези доповіді:

Романчук Б. В. Переваги дисперсних наповнювачів (вуглецевих нанотрубок у виробництві епоксидних композитів / Б. В. Романчук, О. Є. Колосов. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 40-41.

Завантажити у форматі PDF