kpilogo shields

У роботі представлений один з шляхів підвищення ефективності подрібнення матеріалу в двокамерному кульовому млині використовуючи мелючи тіла у вигляді опуклого тіла постійної ширини з округленими гранями і ребрами, поверхня яких утворена перетинанням чотирьох сфер однакового радіуса з центрами, що розташовані у вершинах тетраедра.

Посилання на тези доповіді:

Руденок М. В. Підвищення ефективності подрібнення матеріалу в двокамерному кульовому млині шляхом удосконалення мелючих тіл / М. В. Руденок, І. О. Кaзак. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 121-122.

Завантажити у форматі PDF