kpilogo shields

У роботі розглянуто останні інноваційні розробки в пакованні, які направлені на посилення маркетингової функції упаковки, так і відбиваються на зручності використання товару та зменшення утворення відходів пакувань.

Посилання на тези доповіді:

Руснак Т. С. Інновації в споживчих упакуваннях / Т. С. Руснак, Т. Б. Шилович. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 90-91.

Завантажити у форматі PDF