kpilogo shields

Запропоновано модернізацію механізму управління діафрагмою форматора-вулканізатора.

Посилання на тези доповіді:

Семльов М. М. Модернізація механізма управління діафрагмою форматора-вулканізатора / М. М. Семльов, А. О. Чемерис. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 38.

Завантажити у форматі PDF