kpilogo shields

Метою роботи є дослідження впливу характеристик і параметрів композиційних металевих пористих матеріалів на термічний опір теплових труб. Композиційні матеріали є перспективними капілярними структурами для використання у двофазних теплопередавальних пристроях. Показа-но, що використання композиційних матеріалів є доцільним для застосування у теплових трубах у випадках, якщо функціонування таких пристроїв є необхідним в умовах протидії гравітаційних сил.

Посилання на тези доповіді:

Шаповал А. А. Дослідження термічних опорів теплових труб з композиційними капілярними структурами / А. А. Шаповал, Є. М. Панов, Ю. В. Стрельцова. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 35-37.

Завантажити у форматі PDF