kpilogo shields

Метою роботи є дослідження впливу характеристик і параметрів металоволокнистих по-ристих матеріалів (МВПМ), які є перспективними для практичного застосування у двофазних те-плопередавальних пристроях, на процеси закипання води на металевих поверхнях, вкритих МВПМ. Створено спеціальне обладнання для експериментальних досліджень. Досліджено вплив ряду па-раметрів і характеристик МВПМ на температурні напори початку кипіння води на поверхнях, вкритих пористими матеріалами. Отримані результати узагальнені у вигляді емпіричної форму-ли, що враховує основні фізичні характеристики МВПМ; формула є придатною для відповідних інженерних розрахунків.

Посилання на тези доповіді:

Шаповал А. А. До розрахунків початку закипання води на пористих поверхнях теплових труб і термосифонів / А. А. Шаповал, Ю. В. Стрельцова. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 32-34.

Завантажити у форматі PDF