kpilogo shields

В тезах розглядається температурний режим ротаційно видувної машини SFR-8 розроблений для усунення дефектів при розігріві преформ.

Посилання на тези доповіді:

Сідоров Д. Е Аналіз температурних режимів формування пет виробів / Д. Е. Сідоров, О. Є. Колосов, О. В. Погорілий, А. О. Гур’єва. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 82-83.

Завантажити у форматі PDF