kpilogo shields

Розроблена методика дозволяє визначати наявність пристінних ефектів при течії розплаву полімерних матеріалів та, при їх наявності, визначити характер цих ефектів – за рахунок утворення низькомолекулярного пристінного шару або за рахунок ковзання основного матеріалу по стінці.

Посилання на тези доповіді:

Сівецький В. І. Методика визначення наявності та природи пристінних ефектів при течії полімерних матеріалів / В. І. Сівецький, О. Л. Сокольський, І. І. Івіцький, В. М. Куриленко. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 51-52.

Завантажити у форматі PDF