kpilogo shields

На цей час невирішеною частиною наукової проблеми прогнозування змішувальної ефективності полімерного устаткування є складність дослідження її кількісної оцінки, на відміну від якісної оцінки. У багатьох випадках якість змішування оцінюється за такими інтегральними показниками, як накопичена деформація, час перебування, напруження зсуву та ін. Як правило, ці показники не завжди дають можливість отримати повне уявлення про досліджуваний процес змішування.

Посилання на тези доповіді:

Сівецький В. І. Підходи до моделювання процесів змішування реактопластичних композицій в черв’ячному екструдері / В. І. Сівецький, О. Є. Колосов, Д. Е. Сідоров, В. С. Кривошеєв. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 59-61.

Завантажити у форматі PDF