kpilogo shields

При формуванні реактопластичних виробів стадії компаундування (дозування, змішування та просочення) набувають важливого значення. Адже при цьому часто необхідно використовувати безперервний метод підготовки полімерної матриці, у т.ч. введення твердників, наповнювачів, флексибілізаторів, прискорювачів твердіння, розріджувачів тощо безпосередньо в процесі формування цих виробів.

Посилання на тези доповіді:

Сівецький В. І. Особливості екструзійного компаундування реактопластичної матриці та формування волокнистонаповнених виробів на її основі (стан проблеми) / В. І. Сівецький, О. Є. Колосов, Д. Е. Сідоров, В. С. Кривошеєв. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 62-64.

Завантажити у форматі PDF