kpilogo shields

Запропоновано двосекційну конструкцію черв’яка екструдера, що дозволяє забезпечити високу якість гомогенізації матеріалу, стабільність тиску на вході в формуючу головку та зменшення габаритів самої машини.

Посилання на тези доповіді:

Сівецький В. І. Модернізація червꞌячного екструдера / В. І. Сівецький, В. М. Куриленко, І. О. Мікульонок, І. І. Івіцький, О. Л. Сокольський, В. В. Романюк. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 71-72.

Завантажити у форматі PDF