kpilogo shields

Розглянуто основні заходи із забезпечення якості полімерної ізоляції струмопровідної жили кабельного виробу (проводу, шнура, кабелю), зокрема показники вихідних складових для виготовлення кабельного виробу. Досліджено процес охолодження полімерного покриття для задання оптимального режиму охолодження за для уникнення утворення пустот у виробі та отримання якісної продукції.

Посилання на тези доповіді:

Соколенко В. В. Процес охолодження кабельного виробу з полімерним покриттям / В. В. Соколенко, І. О. Мікульонок, О. Л. Сокольський. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 67-68.

Завантажити у форматі PDF