kpilogo shields

В останні часи в Україні дуже активно розвивається виробництво упаковок для харчових продуктів, швидко наздоганяючи світовий рівень. Але, разом з цим відходи харчової упаковки вносять все більш вагомий внесок у 600 млн. т відходів, які щорічно накопичуються в Україні. Шкідливі екологічні наслідки використаних упаковок харчової продукції на довкілля можна знизити різними способами: збиранням і вторинною переробкою використаних упаковок традиційними способами, застосуванням полімерних композицій, здатних переходити в розчин і підлягати вторинній переробці, розробкою і використанням біорозкладувальних полімерних матеріалів. Найефективнішим методом знешкодження полімерної тари та упаковкиє її утилізація.

Посилання на тези доповіді:

Ткаченко Є. П. Способи утилізації полімерної тари та упаковки / Є. П. Ткаченко, В. Б. Демов, Т. Б. Шилович. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 7.

Завантажити у форматі PDF