kpilogo shields

Розроблена схема дозволяє спростити та покращити знаття привідного механізму, в наслідок підняття корпусу просіювача та його повороту навколо своєї горизонтальної осі.

Посилання на тези доповіді:

Васильченко Г. М. Удосконалення монтажу привідного механізму в маятниковому млині / Г. М. Васильченко, Я. В. Мохначук. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 105-106.

Завантажити у форматі PDF