kpilogo shields

Проаналізовано актуальність дослідження процесу живлення черв'ячного екструдера полімерною сировиною, описано поведінку гранул полімеру у зоні завантаження та обрано доцільний метод проведення подальших числових експериментальних досліджень.

Посилання на тези доповіді:

Витвицький В. М. Зона живлення черв'ячних машин / В. М. Витвицький, І. О. Мікульонок, О. Л. Сокольський. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 45-46.

Завантажити у форматі PDF