kpilogo shields

Досліджено роботу формуючої головки черв'ячного преса за різних умов роботи, виконаний чисельний експеримент та проведений аналіз преса при нормальному режимі роботи та при можливому виникненні аварійних ситуацій.

Посилання на тези доповіді:

Витвицький В. М. Дослідження температурних полів в формуючої головці черв'ячного преса при аварійних ситуаціях / В. М. Витвицький, В. Ю. Щербина. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 47-49.

Завантажити у форматі PDF