kpilogo shields

Приведено деякі нові конструктивні виконання пружних втулково-пальцевих муфт, короткий опис конструкцій, принцип дії та результати, що досягаються завдяки вдосконаленню.

Посилання на тези доповіді:

Витвицький В. М. Модифікації пружних втулково-пальцевих муфт / В. М. Витвицький, Н. С. Малащук, Г. В. Герасимов. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 84-88.

Завантажити у форматі PDF