kpilogo shields

Приведено коротку історичну довідку та складено таблицю фізико-хімічних властивостей сучасної металополімерної магнітної стрічки, описано проведений експеримент по вивченню субмікрорельєфу та показана механічна деструкція робочого шару композиційної стрічки.

Посилання на тези доповіді:

Витвицький В. М. Субмікроскопічне дослідження металополімерної магнітної стрічки / В. М. Витвицький, Н. С. Малащук, Г. В. Герасимов. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 11-13.

Завантажити у форматі PDF