kpilogo shields

Запропоновано модернізацію пристрою для блокування зворотного потоку матеріалу.

Посилання на тези доповіді:

Юрченко Н. В. Модернізація інжекційного механізму литтєвої машини / Н. В. Юрченко, А. О. Чемерис. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 69.

Завантажити у форматі PDF