kpilogo shields

Запропоновано нову схему натяжного пристрою пластинчастого живильника, яка дозволяє швидко робити монтажний натяг, автоматично підтримувати його протягом тривалого часу і за короткий час послабляти тяговий орган.

Посилання на тези доповіді:

Запорожченко К. І. Модернізація натяжного пристрою пластинчастого живильника / К. І. Запорожченко. // Збірник доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки». – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 108-109.

Завантажити у форматі PDF