kpilogo shields

Інженер-машинобудівник

Ні для кого не секрет, що при сучасних умовах життя, темпах розвитку промисловості, безперервній автоматизації та оптимізації роботи механізмів та виробничих процесів, великою популярністю та попитом на ринку праці користується професія інженера, особливо інженера-машинобудівника.

Щоб відповісти на питання «Хто такий інженер-машинобудівник?», необхідно розуміти , що несе в собі кожне з цих слів окремо. Інженер – це людина, яка отримала освіту з визначеного фаху. Інженер – це творець техніки. Інженер – це особа, що професійно займається інженерією, тобто на основі поєднання прикладних наукових знань, математики та винахідництва знаходить нові рішення технічних проблем. Тобто, виходячи з цих загальновживаних визначень слова «інженер» зрозуміло, що цій професії може присвятити себе лише людина з неабиякими здібностями, які ґрунтуються на знанні точних наук, логічному мисленні, невичерпному терпінні і постійному бажанні вдосконалювати світ інженерії. Від латини ingenium — здатність, винахідливість, що є свідченням того, що інженером перш за все є людина-думаюча, яка знаходиться в безперервному пошуку відповідей на складні технічні завдання.

Що стосується «машинобудування», то тут, також, не існує єдиного визначення, адже термін охоплює широкий спектр галузей праці та науки. Узагальнено можна сказати, що машинобудування – це важлива галузь промисловості, яка поєднує в собі проектування, виробництво та експлуатацію машин і інструментів. З іншої сторони – це напрямок підготовки в ВНЗ, які готують фахових спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр машинобудування. Це одна із найстаріших і найбільш комплексних інженерних дисциплін.

Інженер-машинобудівникНинішній світ важко уявити без машинобудування, адже ця галузь є однією з найважливіших напрямків функціонування і розвитку промисловості в усіх країнах світу. Оскільки, представлена галузь промисловості і науки представляє собою гігантську систему кількості роботи та досліджень, то доцільно розглядати її за окремими напрямками, а саме: автомобілебудування; електроніка; аерокосмічна галузь, яке належить до сфери високих технологій; важке машинобудування, яке виробляє машини та обладнання для гірничодобувної, енергетичної, та металургійної промисловості; корабле- та локомотивобудування; хімічне машинобудування; машинобудування в легкій промисловості.

Як бачимо, інженер-машинобудівник надзвичайно науко-, та трудоємна робота, яка потребує ґрунтовних знань, а головне великого бажання бути технічним спеціалістом і створювати нові механізми та машини. При теперішньому розвитку ІТ-технологій, інженери-машинобудівники мають можливість застосовувати такий інструментарій, як програмні продукти, що дозволяє моделювати різноманітні технічні об’єкти та їх роботу, проводити віртуальне випробування створених моделей, застосовувати системи автоматизованого проектування та системи управління життєвим циклом об’єкту, для того щоб заощадити час та підвищити точність кінцевого продукту при проектуванні: заводів-виробників, верстатів, промислового устаткування, систем опалення та охолодження, авіаційних та авіаційних засобів, транспортних систем, тощо.

Інженери -машинобудівники працюють на найбільш високооплачуваних посадах, користуючись попитом як в Україні так і за кордоном, але передумовою цього, для майбутнього фахівця, має стати здобуття технічної освіти в одно з фахових ВНЗ.
В Україні існує досить багато вузів технічного спрямування, де можна здобуту зазначену спеціальність. Зокрема, одним з найбільших ВНЗ нашої країни, який здійснює навчання та підготовку студентів за інженерними напрямками є НТУУ «Київський політехнічний інститут», який має в своєму розпорядженні понад 5000 викладачів та 30000 студентів і вже багато років поспіль займає одне з перших місць в рейтингу найкращих технічних наукових закладів не лише нашої держави.

Як стати інженером-машинобудівником?

Кафедра ХПСМ готує інженерів-машинобудівників високої кваліфікації як на очній, так і на заочній формі навчання. Ви можете заповнити анкету попередньої реєстрації, що дасть Вам можливість своєчасно отримувати важливу інформацію щодо вступу в НТУУ "КПІ". Для додаткової інформації натисніть кнопку:

Перейти