kpilogo shields

risunok 23Хімічне машинобудування багатопрофільна галузь машинобудування, що поєднує в собі природні та експериментальні науки (наприклад, фізика і хімія), разом з науками про життя (наприклад, біологія, мікробіологія та біохімія). Математику та економіку вокористовують для розробки, перетворення, транспортування, управління виробничими процесами, які перетворюють сировину в цінні продукти.

Досягнення в галузі комп'ютерних наук знайшли застосування розробки та управління рослин, спрощуючи розрахунки і креслення, які раніше доводилося робити вручну. Завершення проекту Human Genome також розглядається як важлива подія, не тільки наступаючого хімічного машинобудування, але генної інженерії і геноміки.

Хімічна промисловість включає в себе процеси та умови керування заводами, щоб забезпечити оптимальну роботу установки.

Блок операції першим кроком у процесі індивідуального хімічного машинобудування. Експлуатація установки (наприклад, кристалізації, фільтрації, сушки і випаровування) використовуються для приготування реагентів, очищення та сепарації продукції, переробка невитрачених реагентів, і управління передачею енергії в реакторах.

Розробка технологічного процесу вимагає визначення типів і розмірів обладнання, а також, як вони пов'язані між собою.

Хімічне машинобудування займає перше місце серед усіх галузей промисловості. Структура хімічного машинобудування виділяює електричне, загальне, транспортне. В розвинутих країнах складу машинобудування відносять виробнитцтво обладнання та верстатобудування.

Виробництво нескладного обладнання та сільськогосподарських машин відносять до країн, котрі розвиваються. В основну задачі хімічного машинобудування покладено зебезпечити всю хімічну промисловість потрібним устаткуванням.

Також хімічне машинобудування має широкий спектр устаткування. Такі як, хімічні апарати котельно-резервуарного типу, їх будують для різних викональ та з різними розмірами. Їх відносять до головних устаткувань не лише в хімічній, а також в харчовій промисловості та в інших галузях.

Апарато будування та хімічне будування дуже різноматні як по найменуванню так і за розміром, та типом випуску апаратів та обладнання.

Хімічне машинобудування - це самочтійна галузь виробництва, котра виробляє обдалнання для хімічної промисловості та схожих до неї галузях, таких як: газавої, целюлозно-паперової, нафтохімічної.

На сьогодняшній день, хімічне машинобудування є великою галузю народного господного, країна має певні заводи, лабораторну і дослідну бази.

В хімічному машинобудування застосовують олов'яністі і алюмінієво-залізомарганцеві бронзи, котрі мають високі механічні та ливарні властивості. Вони використовуються для виготовлення дуже навантажених та важливих деталей, котрі працюють в умавах ерозії. Деякі бронзи з включеннями кремнію і берилію мають пружні властивості і використовуються при виготовлення робочих органів пружини мономерві та інших деталей, котрі працюють в корозійних середовищах.

Також в даному машинобудуванні використовують хромування, для того, щоб продовжити термін служби виробів, котрі піддаються впливу високих температур і маханічного зносу, також для відновлення зовнішніх поверхонь виробів.

Дана промисловість є багатопрофільною галузьзю, котра воготовлює обладнання для галузів народного господарства. Основною задачею наукого-технічного прогресу в даній промисловості є збільшення випуску різноманітної продукції, економія матеріалів та зниження трудомісткості виробів основного виробництва. 

Хочете стати інженером хімічного машинобудування?

Кафедра ХПСМ готує інженерів хімічного машинобудування високої кваліфікації як на очній, так і на заочній формі навчання. Ви можете заповнити анкету попередньої реєстрації, що дасть Вам можливість своєчасно отримувати важливу інформацію щодо вступу в НТУУ "КПІ". Для додаткової інформації натисніть кнопку:

Перейти