kpilogo shields

Вступ на 5 курс 2021

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» запрошує на навчання випускників з дипломом бакалавра для здобуття наступного рівня вищої освіти – рівня магістра за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами.

Навчання на цьому освітньому рівні триває для 1 рік 4 місяці (для освітньо-професійної програми підготовки) або 1 рік 9 місяців (для освітньо-наукової програми підготовки).

master

Інформація про реєстрацію на ЄВІ в 2021 році

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021 року, які бажають вступити до магістратури доступна на сайті приймальної комісії КПІ.

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти доступна за посиланням.

Які необхідно здавати вступні випробування?

 • Фахове випробування
 • Іноземна мова - здається в формі єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Більш докладно дивіться за посиланням.

Як рахується конкурсний бал при вступі на кафедру ХПСМ КПІ?

При вступі, для кожного вступника рахується конкурсний бал, як сума нижчевказаних чинників:

 • Оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, помножена на 0,25
 • Оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), помножена на 0,75
 • Академічний складник, помножений на 2. Академічний складник, це середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплома
 • Складник творчих досягнень (публікації, патенти, призові місця в конкурсах, тощо), помножений на 2. Кожне творче досягнення має ваговий коефіцієнт, в залежності від рангу публікації або заходу. Сумарно складник творчих досягнень не може перевищувати значення 5

Більш докладну інформацію  про визначення конкурсного балу можна дізнатись з правил прийому, параграф 2, п. 8.

Освітні програми, на які проводиться набір

Етапи вступної кампанії

 1. 11 травня - 03 червня 18:00 2021 р. - Реєстрація для складання ЄВІ
 2. 30 червня 2021 р. - Єдиний вступний іспит з іноземної мови
 3. 01 липня 2021 р. - початок реєстрації електронних кабінетів вступників
 4. 15 липня - 23 липня 18:00 2021 р. - прийом заяв та документів (шляхом подачі електронних заяв)
 5. 24 липня - 30 липня 18:00 2021 р. - Фахові вступні випробування
 6. 02 серпня 2021 р. - оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
 7. 07 серпня 18:00 2021 р. - Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
 8. 14 серпня 13:00 2021 р. - Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
 9. 12 серпня 2021 р. - зарахування вступників за державним замовленням
 10. 19 серпня 2021 р. - зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

Необхідні документи для вступу

 1. паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 2. ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 3. диплом бакалавра (оригінал та копії)
 4. додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 5. творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові публікації за обраною спеціальністю, патенти, участь у виставках, конкурсах, тощо)
 6. кольорова фотографія 3х4 см – 6 шт
 7. військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

Матеріали:

НазваПосилання
Положення про вступ у магістратуру Завантажити
Програма фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра "Інжиніринг паковань та пакувального обладнання" по спеціальності 131 - Прикладна механіка Завантажити
Програма фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра "Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання" по спеціальності 133 - Галузеве машинобудування Завантажити
Програма з іноземної мови для вступу на освітню програму підготовки магістра Посилання