kpilogo shields

Вступ на 5 курс 2019

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» запрошує на навчання випускників з дипломом бакалавра для здобуття наступного рівня вищої освіти – рівня магістра.

master

Які необхідно сдавати вступні випробування?

 • Фахове випробування
 • Іноземна мова
 • Додаткове фахове випробування (для вступників з інших спеціальностей)

Спеціальності, на які проводиться набір

 • 131 - Галузеве машинобудування. (Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів) - детальніше про спеціальність.
 • 133 - Прикладна механніка. (Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання пакування) - детальніше про спеціальність.

Етапи вступної кампанії

 1. 1 липня-2 серпня 2019 р. - прийом документів (подання заяв)
 2. 5-9 липня та 5-9 серпня 2019 р. - вступні випробування (фахові, з іноземної мови та додаткові)
 3. 11 серпня 2019 р. - оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
 4. 15 серпня 2019 р. - зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору за державним замовленням

Необхідні документи для вступу

 1. паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
 2. ідентифікаційний код (оригінал та копії)
 3. диплом бакалавра (оригінал та копії)
 4. додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
 5. творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
 6. кольорова фотографія 3х4 см – 6 шт
 7. військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

Розрахунок рейтингу

Інтегральний рейтинг вступників розраховується за формулою:

RI = RA + 2Ф + І

де RA – академічний рейтинг студента;

Ф – чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;

І - чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови.

Чисельні еквіваленти оцінок визначаються за наступною шкалою:

 • A – 5 балів;
 • B – 4,5 балів;
 • C – 4 бали;
 • D – 3,5 балів;
 • E – 3 бали;
 • F – 0 балів, вступник виключається з конкурсного відбору.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника:

RA = RA + RT

де RA – академічна складова;

RT – складова творчих досягнень.

Академічна складова (RA) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у літерному або чисельному еквіваленті згідно наведеної вище шкали. За наявності і літерного і чисельного показника, пріоритет надається літерному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатку до диплому як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

Складова творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається за формулою:

RТ = Σ ri*ni

де ri – ранг творчого досягнення;

ni – кількість i-тих творчих досягнень.

Значення рангів творчих досягнень

 1. Університетський. Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. r1 = 0,5
 2. Всеукраїнський. Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування. r2 = 1
 3. Міжнародний. Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту. r3 = 2

Примітки. 1. Враховуються лише друковані праці;

2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт ri поділяється на їх кількість.

3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).

Матеріали:

Назва Посилання
Програма фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра по спеціальності 131 - Прикладна механіка Завантажити
Програма додаткового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра по спеціальності 131 - Прикладна механіка Завантажити
Програма фахового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра по спеціальності 133 - Галузеве машинобудування Завантажити
Програма додаткового випробування для вступу на освітню програму підготовки магістра по спеціальності 133 - Галузеве машинобудування Завантажити
Програма з іноземної мови для вступу на освітню програму підготовки магістра Завантажити