kpilogo shields

Gondliakh

ГОНДЛЯХ Олександр Володимирович – доктор технічних наук, професор.

Веде курси: “Обладнання хімічного,полімерного та силікатного виробництв. Розрахунок і конструювання”, «Сучасні методи розрахунку машин та апаратів», «Математичне та комп’ютерне моделювання», “Механіка твердого деформованного тіла”, «САПР технологічного обладнання хімічних виробництв», «Математичне програмування технологічних процесів». Напрямок наукових досліджень - розробка систем автоматизованого проектування об’єктів машинобудування. Автор понад 90 наукових та науково-методичних праць, з них три навчальних посібника і дві монографії.

Сторінка викладача